Check-Up

Jack Zarnett Sağlık ile ilgili haberler :

Yöneticiler sağlıklarını Executive Check-Up ile koruyor

Yoğun çalışma, stres ve sık seyahat etme zorunluluğu olan yöneticiler sağlıklarını Executive Check-Up ile kontrol altında tutuyor. Amerikan Hastanesi Check-up Bölüm Başkanı Dr. Hayri Aydın, özellikle çok yorucu şartlarda çalışan iş adamları ve yöneticilerin check-up ihtiyaçlarının genel topluma göre farklılıklar gösterdiğini, Executive Check-Up ile bugün mevcut olan hastalıkların yanı sıra, özellikle sağlık durumlarının korunması, ileriye dönük hastalıkların taranması ve koruyucu önlemlerle ileride beklenmedik olayların ortaya çıkmasını engellenmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Executive Check-Up nedir ve kimlere gereklidir?
Çoğumuz sağlığımızın kıymetini kaybedene kadar pek bilemeyiz. Ama her dil ve kültürde sağlığımızın sahip olduğumuz en değerli şey olduğunu ifade eden deyişler mevcuttur. Özellikle 80’lerden sonra koruyucu ve önleyici tıp hizmetleri daha sık vurgulanmaya başlanmış ve hatta bu alandaki bilgilerimizi artırmak için araştırmalar bile hastalıkların kendisini ele almaktan çok onlardan korunmaya doğru yönlendirilmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü ve gelişmiş ülkelerdeki saygın sağlık kurumları, sağlıklı olduklarını düşünen insanların bile düzenli aralıklarla bir doktor değerlendirmesinden geçmesini kuvvetle önermektedir. Periyodik muayenelerdeki bu dakikalar gerçekten de risklerin saptanması, hastalıklardan korunma, hastalıkların önlenmesi ya da tedavide avantaj sağlayacak şekilde erken tanı için bizlere altın fırsatlar vermektedir. Gerçek şu ki hepimiz belirli yaştan sonra doktorumuzla yılda bir kez veya daha sık görüşmeliyiz.

Üst düzey yöneticiler ve işadamları/işkadınları için bu ihtiyaç farklılık gösterir mi?
Genellikle çok yorucu şartlarda çalışan işadamları ve yöneticilerin check-up ihtiyaçları genel topluma göre biraz daha farklılıklar gösterebiliyor. Bu gruptakilerin yoğun tempo, stres ve sık seyahatlerden doğan farklı veya artmış riskleri ve sağlık sorunları olduğundan, onların ihtiyaçlarına yönelik özel programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumun geneline kıyasla ortaya çıkan bir başka önemli farklılık da, bu yöneticilerin bu şirketlerin en değerli varlıklarından olduğu, yetişmelerinde büyük emek harcandığı ve dolayısıyla da sağlık nedeniyle erken sonlandırılmış bir çalışma hayatının da maliyetinin çok büyük olduğudur. Bu açıdan bakıldığında “Executive Check up” diye de adlandırılan toplumun geneline uygulanandan biraz daha titiz ve detaylı programlar uygulamaktayız.

Sektörel farklar var mıdır?
Bazı sektörlerde, özellikle imalat sanayiinde, sektörün kendisine ait bazı riskleri olmakta ve bu bazı özel eklemeler gerektirmektedir. Bu gürültü ve hava kirliliği, çalışılan kimyasallar, çalışma şartlarının özelliği, özel stres ve yük altında olmak gibi sebeplerden ortaya çıkabilir.

Amerikan Hastanesi’ndeki uygulamalar nelerdir?
Amerikan Hastanesi de Türkiye’de ilk check-up uygulamalarını getiren kurumlardan biri olarak yerli-yabancı bir çok kurumun üst düzey yöneticilerine yönelik check-up programları uygulamaktayız. Bu ve benzer programlar Amerika ve Batı Avrupa’da da sağlık sistemi ne olursa olsun uygulanmaktadır.

Bu programlar genellikle kişiye yönelik olarak yapılmakta ve şirketin bu işe ayırdığı kaynaklar ile de doğal olarak ilgili olmaktadır. Çok uluslu şirketlerin bir çoğu özellikle her yıl düzenli check-up yaptırmakta, yönetici konumundakiler ülke değiştireceği zaman daha da detaylı büyük check-up yaptırmaktadırlar.

Bu check-up’larda önem, bugün mevcut olan hastalıkların yanı sıra özellikle sağlıklı durumun korunması, ileriye dönük hastalıkların taranması ve koruyucu önlemlere verilmekte. Böylece ileride beklenmedik olayların ortaya çıkması elden geldiğince engellenmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamalarda daha once de belirtildiği gibi genelleştirilmiş standart tavsiyelerin ötesinde tarama metotları ve en yeni teknolojilere başvurulmaktadır.

Her hastamız için bir dosya oluşturulup her yıl, yıl içinde olanların değerlendirilmesi, check-up zamanı gelmemiş olsa da bir sağlık problemi olduğu zaman bu konuda kendilerine tavsiye ve yönlendirmede bulunmak gibi yardımlarımız olmaktadır. İstanbul dışında bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında da orada kendilerini tedavi eden doktorlara bilgi verip yönlendirmek de karşılaştığımız durumlar arasında yer alıyor.

Yöneticileri bekleyen sağlık sorunları nelerdir ve nereden kaynaklanmaktadır?
Yoğun çalışma, stres ve sık seyahat etme zorunluluğu sonucunda yöneticilerin sağlıklarını olumsuz etkileyen faktörleri, üç grupta toplayabiliriz:

1-Yoğun çalışma temposu içerisinde sağlıklı yaşam gereklerini yerine getirememek
2-Fiziksel ve zihinsel stresin vücutta yaptığı çeşitli organik bozukluklar
3-Sık seyahatin getirdiği riskler

Birinci kategoride özellikle yoğun çalışma ve seyahatler sebebi ile günlük bir düzen kuramamak, sağlıklı yaşamın gereği olan sağlıklı beslenme ve spora gerekli özeni gösterememek sayılabilir. Hatta vakitsizlikten periyodik sağlık kontrollerine gidemeyenler de küçümsenmeyecek sayıdadır. Böyle durumlarda bir çok kurum düzenli check up programları planlayıp, yöneticilerinin katılmaları zorunluluğunu getirmektedir. Bizler de sıklıkla insan kaynakları bölümleriyle işbirliği içerisinde, onlara en uygun zamanları saptayıp en kısa sürede programlarını tamamlamalarına yardımcı oluyoruz.

Kronik stresin insanlarda bir takım organik sorunlar yarattığını biliyoruz. Bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara direnci azalttığı, baş ağrıları, belirgin bir özellik göstermeyen vücut ve kas ağrıları gibi şikayetleri de ortaya çıkarabildiğini allerji benzeri reaksiyonlara yol açtığı, hafıza ve konsantrasyon bozukluklarına sebep olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bir takım psikiyatrik sorunlara sebep olabilir. Panik anksiyete bozuklukları, depresyonlar, stresle baskı altında çalışan insanlarda daha sık görülebilmektedir.

Bunun yanı sıra yine özellikle metropollerde rastladığımız kronik yorgunluk sendromları bu grupta daha sık göze çarpar. Bu kısmen stresin uykuya olan olumsuz etkisinden dolayı, kaliteli bir uyku uyuyamamaktan da ortaya çıkabilir. Bu da günlük performansı etkiler. Bunun dışında tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerde stresten etkilenir. Stres sindirim sistemini de oldukça ciddi bir şekilde etkileyecektir. Özellikle mide ve barsak şikayetlerine daha sık rastlanır.

Örneğin stres direkt olarak kolesterolü yükseltmese de stres altındaki birisi kolesterol açısından sağlıklı bir diyet yapmakta zorlanacağı için genellikle stresli insanlarda kolesterolün yükseldiği görülebilir. Öncelikle çok yüksek tempoda çalışanların genellikle spor yapmaya, rahatlamaya vakitleri olmamakta, bu bazı fiziksel stresler getirmekte. Bunun dışında yoğun zihinsel stresin de etkisi ile özellikle beslenme konusunda çok dikkatli olamamaktalar.

Buna bir de sık olan seyahatleri sayarsak, normal, günlük yaşam düzeninden uzaklaşmaları ve beslenmede evde gösterebilecekleri özeni gösterememeleri risklerini artırmakta ve kalp hastalıkları, diyabet, inme gibi rahatsızlıklara daha çok yakalanmaktalar.

Yine yöneticiler, yoğun çalışma ve stres dışında sık seyahatler sebebi ile de özellikle solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere, gittiği bölgeye bağlı olarak çeşitli enfeksiyon riskleri altında oluyorlar. Sık seyahat eden insanların sağlık sorunlarına çeşitli açılardan bakılabilir. Öncelikle uçak seyahatlerinde bir grup insan ile uzun bir süre aynı ortamı paylaşmaktan dolayı çeşitli solunum yolu ile bulaşan hastalıklar açısından riskler vardır. Bunun yanı sıra gidilen yerlerde özellikle tropikal bölgelerde bazı yöreye özgü enfeksiyon riskleri vardır. Bunun dışında bir başka sağlık sorunu da insanın tanımadığı, alışık olmadığı, hasta olarak bilinmediği bir yerde normalde de ortaya çıkabilecek olan bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmasıdır. Burada da bilgilerin tam olmaması sebebi ile sorun ortaya çıkabilir.

Direkt seyahat ile ilgili olarak uzun süreli uçuşlarda otobüs ve tren seyahatlerinde basından da sık sık takip edildiği gibi bacak damarlarında pıhtı oluşması ve bunun akciğere giderek hayati tehlikeye yol açması söz konusu olabilir. Aynı zamanda özellikle uçak seyahatleri öncesi solunum yolları ile ilgili bir şikayet var ise nezle, grip, bronşit, zatürre gibi şikayetleri olanların uçuştaki basınç değişiklikleri ve oksijendeki bir miktar azlıktan etkilenebileceğini düşünmeleri ve bu seyahat öncesi doktorlarına görünmeleri veya seyahatlerini ertelemeleri gerekli olacaktır.

Bu konuları detaylı olarak konuşmak, önlemleri almak, seyahatte hastalanma riskini minimize etmek, gereken aşıları olmak açısından da yine bu programlar çok faydalı olmaktadırlar.

Hangi hastalıklar daha sık görülmekte?
Özellikle 40’lı yaşların üzerindeki yöneticilerde en çok rastlanan ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. Koruyucu tıp yöntemleri ile bu riskler minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında bu gruptaki hastalarımız herkes kadar çeşitli kanser hastalıklarına da açıktırlar ve bu konularda da tarama yapılmalıdır. Bu grupta ortaya çıkan en büyük problem önerilerin hayata geçirilmesine, yoğun iş hayatının çok yardımcı olmamasıdır. Diyet ve egzersiz önerdiğimiz bir hastamızın yoğun stres altında bir de diyet stresini kaldırabilmesi, vakit ayırıp egzersiz yapması gerekmektedir. Aslında bu kısır bir döngüdür. Egzersiz yaptığınız taktirde stresin etkisini azaltacak ve daha sağlıklı olacaksınız. Ancak stresli ve yoğun temponuz egzersiz yapma enerjisini sizde bırakmamaktadır. Bunların bir çok Batılı şirkette şirket politikası olarak ele alındığı, şirketlerde spor salonları kurulduğu ve özellikle insanların doktorların tavsiye ettikleri programlar çerçevesinde belli bir programa girdikleri ve uyduklarının şirket tarafından takip edildiği örneklerini görmekteyiz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: